۰۴ فروردین ۱۳۸۹
کتاب برگزیده‌ی سال 88:

۰۳ فروردین ۱۳۸۹
دوس دارم یه پیرمردی‌و بیارم، تا جایی که در توانم هست حرمت موی سفیدشو نگه ندارم.
می‌دونین که چی می‌گم؟
۲۸ اسفند ۱۳۸۸
تیریپ ازدواجی.
۲۳ اسفند ۱۳۸۸
لباس لختی.
۱۵ اسفند ۱۳۸۸
از ماست که بر دوغ.
۱۲ اسفند ۱۳۸۸
پسربچه ای که نمی خواست خلبان شود.

اسم کتابیه که در حال نوشتنش هستم.