۰۴ شهریور ۱۳۸۹
هر ماشینی یه دنده‌هایی داره که همه می‌بینن و مشخصه. مثه دنده عقب، دنده یک و...
ولی ماشینا یه دنده‌هایی هم دارن که به اصطلاح نامرئی هستن و قابل دیدن نیستند. مثل دنده مرده.
۲۹ مرداد ۱۳۸۹
- پسر پزشک دهکده زبون‌اصلیشو دیدی؟
- نه.[با لبخندی غیرقابل توصیف] ولی یه چیزایی شنیدم در موردش.
۱۸ مرداد ۱۳۸۹
اگه زدبازی به کارش ادامه میداد کم‌کم وقتش بود که آهنگ جدید‌شون بیاد.
دلم تنگ شده واسه هیجانی که قبل از اومدن آهنگاشون داشتم. دلم تنگ شده واسه سختیایی که فهمیدن تکستاشون داشت. دلم تنگ شده واسه چیزای جدیدی که از هر آهنگ‌شون یاد می‌گرفتم. دلم واسه زدبازی تنگ شده.