۱۰ خرداد ۱۳۸۹
I was born to be ALONE
عزیز دلم، کاش قبل ازاینکه این جمله رو تو پروفایلت بنویسی یه‌کم بیشتر فکر کرده بودی... کاش...
بابا 360 درجه که میشه همون صفر...

برچسب‌ها:

۲۹ اردیبهشت ۱۳۸۹
زنبوری زنبوری را گاز گرفت.

*دومین کلمه زنِ بور خوانده می‌شود.
۲۴ اردیبهشت ۱۳۸۹
غروبای جمعه... آه...
خلاصه کارش رسید به جایی که دیگه گفت: «انا الحق».
۱۸ اردیبهشت ۱۳۸۹
ساعت طرفای 2 بعد از ظهر بود و ناگهان صدای داد و فریاد از کوچه بلند شد. وقتی از پنجره کوچه را دیدم، یکی از همسایه‌های می‌خواست با داد و بی‌داد کردن مرد بودنش را ثابت کند که بعید می‌دانم موفق به انجام این مهم شده باشد.
۱۶ اردیبهشت ۱۳۸۹
Very very salari