۱۸ اردیبهشت ۱۳۸۹
ساعت طرفای 2 بعد از ظهر بود و ناگهان صدای داد و فریاد از کوچه بلند شد. وقتی از پنجره کوچه را دیدم، یکی از همسایه‌های می‌خواست با داد و بی‌داد کردن مرد بودنش را ثابت کند که بعید می‌دانم موفق به انجام این مهم شده باشد.
1 Comments:
Blogger jury said...
واقعا چه راهی رو برای چه کاری انتخاب میکنن ، این مردا