۲۳ بهمن ۱۳۸۹
آیا می‌دانید اندی، ستار و مایکل جکسون هر سه پاپ می‌خوانند؟

برچسب‌ها:

۲۲ بهمن ۱۳۸۹
و هنرمند بسیار خوب‌مون... جناب آقای «حسن جوهرچی»، به افتخارشون...
۱۶ بهمن ۱۳۸۹
- باز تو فال‌گوش واستاده بودی؟!
- نه... چیزه... باور کنین اتفاقی داشتم از اینجا رد می‌شدم که دیدم شما دارین با هم صحبت می‌کنین.