۰۸ تیر ۱۳۸۸
آیا می‌دانید در آن دنیا درهم و دیناری وجود ندارد تا با آن به حساب‌هایتان رسیدگی کنید؟

برچسب‌ها:

۰۴ تیر ۱۳۸۸
نسل جدید یخچال‌فریزر‌های بدون برفک اسنوا.
۰۳ تیر ۱۳۸۸
بازیگر خوب: بازیگری که بتواند به خوبی با لکنت صحبت کند.
۳۱ خرداد ۱۳۸۸
در پرونده فلان داستان را نوشتم.
۲۸ خرداد ۱۳۸۸
به خدا قسم که من افول کنندگان را دوست ندارم.


۱۸ خرداد ۱۳۸۸
حسن جوهرچی بازیگری است بی‌نظیر که علی رغم استعداد فراوان در زمینه‌ی طنز تا کنون در فیلم طنز ظاهر نشده است.
اگر طنز بسازم اولین بازیگری که سراغش می‌روم حسن جوهرچی است.
۱۶ خرداد ۱۳۸۸
اورانیوم غنی‌شده گیر نیاوردیم، مجبور شدیم نون‌ساندویچی بگیریم.
۱۵ خرداد ۱۳۸۸
پلیس زبل: شما‌ها چه نسبتی با هم دارین؟
جوان اِسترسی: جناب سروان به‌خدا ایشون نوه‌عموی من هستن.
۱۲ خرداد ۱۳۸۸
آیا می‌دانید چهل‌ستون در واقع بیست ستون بیشتر ندارد و این تصویر ستون‌هاست که در آب انعکاس می‌یابد و جمعاً می‌شوند چهل تا.
*
هشدار: شمار رانندگانی که در پیچ‌های 180 درجه‌ای دست خود را داخل فرمان می‌برند و سپس فرمان را 3 الی 4 دور می‌پیچانند در حال افزایش است.

برچسب‌ها: