۱۲ خرداد ۱۳۸۸
آیا می‌دانید چهل‌ستون در واقع بیست ستون بیشتر ندارد و این تصویر ستون‌هاست که در آب انعکاس می‌یابد و جمعاً می‌شوند چهل تا.
*
هشدار: شمار رانندگانی که در پیچ‌های 180 درجه‌ای دست خود را داخل فرمان می‌برند و سپس فرمان را 3 الی 4 دور می‌پیچانند در حال افزایش است.

برچسب‌ها: