۰۷ آذر ۱۳۸۹
بعد از هرگز یه داستانی تو پرونده نوشتیم.
۰۵ آذر ۱۳۸۹
نمی دونم تا چه حدی موافقین ولی باید قبول کنیم که منصور (خواننده) اگه از ستار سرتر نباشه، چیزیم کم نداره. 
۲۴ آبان ۱۳۸۹
اشتباهات بر دو دسته‌اند: ساده و لُپی.
32٪ لپی و بقیه ساده می‌باشند.
۲۱ آبان ۱۳۸۹
با اعصابی متشنج و در حالی که حالت سیبیل‌هایش وصف نمی‌شد، در جواب دوستش گفت: «از کدام قانون حرف می‌زنی؟»
۱۶ آبان ۱۳۸۹
«ما پسران از شما دخترها حمایت می‌کنیم.»
سازمان حوایت از حیوانات وحشی.

اگه واقعا فکر می‌کنین این پست رو جدی نوشتم که ول معطلیم. باید گِل گرفت درشو.
۱۱ آبان ۱۳۸۹
ساعت 6:15 دیشب در کیلومتر18 اتوبان صدر دهان یکی از هموطنان با حلوا حلوا کردن کاملا شیرین شد.