۱۶ آبان ۱۳۸۹
«ما پسران از شما دخترها حمایت می‌کنیم.»
سازمان حوایت از حیوانات وحشی.

اگه واقعا فکر می‌کنین این پست رو جدی نوشتم که ول معطلیم. باید گِل گرفت درشو.
2 Comments:
Anonymous ناشناس said...
درسته آری جان. مثل اینکه مینیمال نویسی و مینیمال فهمی هم مثل چیزهای دیگه داره رو به افول میره!

امزا:فیلسوف

Anonymous ناشناس said...
واقعن؟.نه.. فکر نکنم کسی باورش بشه.