۰۶ آبان ۱۳۸۷
آیا به خاطر دارید,زمانی سوژه ی اکثر سریال های طنز ایرانی خوردن چایی و ایجاد سر و صدا توسط بازیگر فاعل بود: به طوری که کارگردان به بازیگر امر می کرد که لیوان چای را تحت زاویه ی 60 درجه با افق قرار داده وچای را با یک نیروی 200نیوتنی به داخل دهانش بکشد. توجه داشته باشید که لیوان در پایان مراحل خوردن چای همان زاویه ی اولیه را دارد.این فرایند صدایی ایجاد می کند که مو را به تن انسان راست می کند. بازیگر مناسب برای این نقش:
بازیگری برای این نقش مناسب است که بیماری تنفسی نداشته باشد و ترجیحآ دهان گشادی داشته باشد.البته نوع بینی بازیگر هم می تواند نقش پاشنه ی آشیل را داشته باشد.به طوری که هر چه بینی به منقار عقاب شبیه تر باشد,بازیگر دلگرمی بیشتری خواهد داشت و استرس نزد وی به حداقل خود می رسد.