۰۵ مرداد ۱۳۸۷
واقعا از آدمایی که فرهنگ آپارتمان نشینی ندارن خیلی خوشم میاد.همیشه اونا رو الگوی خودم قرار دادم.نمی دونم شاید همینه که من همیشه یه حس عجیب دارم.یه جور احساس غریبه یه جور حس انسان دوستی ناخود آگاه-حس مسخره کردن هم نوع