۰۹ شهریور ۱۳۸۸
سریال‌های ایرانی به دو دسته‌ی عمده تقسیم می‌شوند:
1. سریال‌هایی که در آنها شخصی از خارج می‌‌آید و فارسی را خوب بلد نیست و به همین خاطر جملاتی به کار می‌برد که به دیگران بی‌احترامی می‌شود.
2.بقیه‌ی سریال‌های ایرانی.