۰۳ شهریور ۱۳۸۸
برنامه دیگه شروع شده بود. مجری‌ها داشتن با هم حرف می‌زدن و حسابی گرم صحبت بودن و اصلاً حواسشون نبود که برنامه شروع شده. یه دفعه یکی از اونا متوجه شد که برنامه شروع شده. خیلی حیران و متعجب به اون یکی گفت مثه اینکه رو آنتنیم. و اونا متوجه شدن که برنامه شروع شده بوده. بعد با بیننده‌ها سلام و علیک کردن و گفتن که داشتن در مورد کمبود آب (مثلاً) حرف می‌زدن.
باید بگم که نویسنده‌ی این برنامه یه آدم خیلی خلاق بود و همیشه طرح‌های جدیدی داشت.