۲۰ مهر ۱۳۸۸
- اِ... فال‌گوش واستاده‌ بودی؟
- نه نه. داشتم رد می‌شدم که اتفاقی دیدم داره از اینجا یه صداهایی میاد.

این نویسنده خیلی باحاله. اکثراً متن‌های بامزه‌ای می‌نویسه.
فکر نمی‌کنید وقتش رسیده که اسمش رو حدس بزنید؟