۲۳ مهر ۱۳۸۸
اگه بگن یه هفته بیشتر زنده نمی‌مونی؛ به عنوان آخرین آرزو چی می‌خوای؟ آرزو می‌کنم یه هفته بشه یه ساعت.

من گهم. من گهم. من گهم. من گهم. من گهم. من گهم. من گهم. من گهم. من گهم. من گهم. من گهم. من گهم. من گهم. من گهم. من گهم. من گهم. من گهم. من گهم. من گهم. من گهم.
حقیقت اینه که من گه‌ترینم.

برچسب‌ها: