۰۷ بهمن ۱۳۸۸
مسابقه

گزینه‌‌های ستون اعضا را به گزینه‌ی مناسب در ستون وظایف وصل کنید.

(اعضا)............................ (وظایف)
1.پدر................................ الف. پخت غذا و کارهای خانه.
2.مادر............................... ب. کمک کردن در خرید خانه و درس خواندن.
3.پسر ............................... ج. کسب درآمد و خرید منزل.
4.دختر .............................. د. کمک کردن در کارهای خانه و درس خواندن.

به برندگان جوایز نفیسی به قید قرعه داده می‌شود.

برچسب‌ها: ,