۱۶ بهمن ۱۳۸۸
آیا می‌دانید مرد بعد از یک روز کاری سخت باید به کانون خانواده و بیشتر همسر خود پناه ببرد؟ می خواهم به این نتیجه برسم که زن باید تکیه‌گاه شوهر خود باشد.
حال فرض کنید نظام خانواده درمواجه شدن با مشکلات روحی اعضا دچار مشکل شود. آیا این خسارت قابل جبران‌ است؟
پس تا دیر نشده با گذاشتن نهایت احترام به هم‌دیگر و همچنین حفظ ارزش‌ها از بروز مشکلات جبران ناپذیر پیشگیری کنید.

برچسب‌ها: