۱۵ فروردین ۱۳۸۹
دیروز ساعت طرفای 3 بعدازظهر بود که من یه چیزی گفتم و تبدیل شد به تف سر بالا. 3:10 یه چیز دیگه گفتم اونم شد تف سر بالا. خلاصه بگم... یه 5 ساعتی ما هرچی میگفتیم تف سربالا می‌شد. تا اینکه یهو همه‌چیز درست شد و من هم نفهمیدم که چجوری این اتفاق افتاد.
3 Comments:
نمی دونم چرا ولی خب بعضی وقتا این جوری می شه

Anonymous سمانه said...
سلام عزیزم اون موقع صلاح این بوده که یه چندساعتی حرف نزنی
به من سر بزن

Anonymous سمانه said...
سلام عزیزم اون موقع صلاح این بوده که یه چندساعتی حرف نزنی
به من سر بزن