۱۶ فروردین ۱۳۸۹
در جلسه‌ی دیروز مجلس، بعد از اینکه یکی از نمایندگان برای اولین بار خاطرنشان کرد بلافاصله بقیه‌ی نمایندگان نزدیک به 36 بار خاطر‌نشان کردند.
1 Comments:
Anonymous Roya said...
u mean 36 fois ?
doros tarjome nakardi shazde bayad migofti shunsad dafe ta malmustar bashe ...
in 36 dafat mano yade poireau endakht!
na goftam na ...36 dafe na!