۰۷ مهر ۱۳۸۹
چنان گرم خنده شده بود که حتی متوجه افتادن کلاه‌گیسش هم نشد.
4 Comments:
Anonymous کفتار said...
مَمَّد پیرپَکاجَکی

تا من میرم بنیاد باران سخنرانی گفتگوی تمدن ها، شما بروید کشته شوید.

پ.ن: امان از دست گاو و گوسفندهای حرف شنو!

Blogger ابوالفضل said...
موضوع خنده چی بوده حالا؟!

امیدوارم مشکلی نداشته باشه براتون...
===
V*P*N-2$ F0r A M0nTh!-GermanY-Really SpeedY
http://www.13th-g0ner.blogspot.com/
medil0ne@yahoo.com

Anonymous کفتار said...
جهان سوم جاییست که ...

سفر به سانفرانسیسکو عِندَالاستطاعه است نه عِندَالمطالبه.