۱۳ اسفند ۱۳۸۹
حوله‌ی مهمان.
4 Comments:
نمیدونستم شما هم اینجا زندگی میکنید. سلام....

Blogger Marius Cristian said...
Please help me win this car http://ow.ly/42sNc

مامان من وسواسیه شدید!مگه میشه یه روزی کسی حولشو دس بزنه؟!میندازش بیرون؟!

Anonymous حسین said...
خرج چو از حوله مهمان بود