۰۸ اردیبهشت ۱۳۹۰
بعضی وقتا یه چیزایی می‌بینم که فک می‌کنم شاید تو انتخابات 88 تقلب نشده باشه. شاید همینا واقعا رأی داده باشن.
3 Comments:
آره منم خیلی وختا یه چیزایی می بینم!

Blogger میم said...
بعیدم نیست !

Blogger سکوت said...
یه بار رفته بودم جنوب . وقتی مردمو می دیدم با اون فرهنگ ضعیف با خودم فکر کردم چنین مردمی با این سطح از حماقت نمی توانند هیچگونه درکی از حق و حقوق خود داشته باشند و بایدم کسانی مثل خامنه ای و احمدی نژاد بر آنها حکومت کنند. ولی نه اگر خودم در ایام انتخابات به شهرهای جنوبی استان فارس و کوره دهات ها نرفته بودم و از نزدیک شور و هیجان آنها برای انتخاب شدن موسوی را نمی دیدم مثل تو تردید می کردم.