۲۲ شهریور ۱۳۹۰
- [...]
- بذار بگیره حبیب آقا, اینا که دیگه نمی خواد پول بدی ظاهر کنی. یه دقه می زنی تو کامپیوتر کل عکسا میاد.
1 Comments:
من عاشق ظهور تویِ لابراتوار بودم . هیچی جایِ لحظه ی ظهورِ عکس رو اون کاغذِ سفید نیست . از نیستی به هستی . اون هم دقیقا جلویِ چشمهایِ غیر مسلح تو .